Punnitusmenetelmien parantaminen

Teollisuudessa usein suoritettu menettely on punnita näyte ennen ja jälkeen kuivauksen tai suodatuksen. Kyseiselle menettelylle on monta erilaista nimitystä kuten kuivaushäviö, kuiva-ainepitoisuus, kiintoainemääritys, vesipitoisuus, haihdutus, tuhka-analyysi tai vakiopainoon määritys. Menettely vaatii monta punnitusta ja punnitustuloksen kirjaamista, laskutoimituksen suorittamista ja tulosten siirtämistä järjestelmään. Toinen yleinen menetelmä on seula-analyysi, joka pitää sisällään monia erilaisia työvaiheita.

Edellä esitetty monivaiheinen työ voidaan tehdä sujuvammaksi Mettler Toledon ratkaisulla - vaaka liitetään LabX-ohjelmaan ja itse varsinainen työ suoritetaan käyttäen vaa'an käyttöliittymään. Ohjelma laskee automaattisesti tuloksen ja suorittaa tuloksen arvioinnin. Lisäksi data ja tulos saadaan suoraan haluttuun järjestelmään, esim. LIMS.

Järjestämme myös demoja systeemistä, kysy meiltä lisää!

Tuotekoodi Nimi
Loss on drying Punnitusmenetelmien parantaminen

Myyjät

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gwb.fi.

 • Jukka Lapinniemi
  Länsi-Suomen alue, +358 201 255 265
 • Satu Laukkanen
  Keski-Suomen alue, +358 201 255 277
 • Kalle Loimula
  Etelä-Suomen alue, +358 201 255 232
 • Jussi Tahvanainen
  Etelä-Suomen alue, +358 201 255 233
 • Laura Sivonen
 • Petri Rökman
  Itä- ja Pohjois-Suomen alue, +358 201 255 284

Tuotteet