Elektrodit

Elektrodien laajasta valikoimasta löytyy tuote jokaiseen tarpeeseen; sisäänrakennettu lämpötilasensori helpottaa mittaamisen oikeellisuutta, huoltovapaat elektrodit nopeuttavat laboratoriotyötä sekä ISM-systeemi (Intelligent Sensor Management) tunnistaa käytetyn sensorin ja huolehtii, että viimeisin kalibrointidata on käytössä.

Elektrodit on jaoteltu seuraavasti: pH-mittaus, johtokykymittaus, ioniselektiiviset elektrodit, liuenneen hapen mittaaminen sekä ORP eli hapetus-pelkistyspotentiaalin mittaaminen ja onkin tärkeää valita oikea sensori oikeaan analyysiin.

Tavallisimmat pH-elektrodit:
- Inlab Routine lasirunkoinen peruselektrodi
- Inlab Routine Pro-ISM lasirunkoinen peruselektrodi lämpötila-anturilla
- Inlab Max Pro-ISM lasirunkoinen elektrodi kiinteällä holkkiliitoksella
- Inlab Science (Pro-ISM) lasirunkoinen elektrodi holkkiliitoksella
- Inlab Expert Pro-ISM muovirunkoinen Xerolyt-elektrodi
- Inlab Power (Pro-ISM) ja Inlab Viscous (Pro-ISM) paineistetulla elektrolyyttikammiolla varustetut elektrodit
- Inlab Solids (Pro-ISM) pistoelektrodi
- Inlab Surface (Pro-ISM) pintaelektrodi
- Inlab Pure(Pro-ISM) elektrodi vähäionisille vesille
- Inlab Micro (Pro-ISM), Inlab Semi-Micro ja Inlab Ultra Micro pienille näytemäärille


Redox (ORP) elektrodit:
- Inlab Redox, Inlab Redox Flow ja Inlab Redox Micro
- Inlab Redox Ag


Johtokykyanturit:
- Inlab 731-ISM muovirunkoinen perusanturi
- Inlab 741-ISM metallirunkoinen anturi alhaisten johtokykyjen mittaamiseen
- Inlab Trace anturi alhaisten johtokykyjen mittaamiseen
- Inlab 710 lasirunkoinen anturi kemikaaleille

Tuotekoodi Valmistaja Nimi
Elektrodit Mettler Toledo elektrodit Elektrodit

Myyjät

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gwb.fi.

 • Jukka Lapinniemi
  Länsi-Suomen alue, +358 201 255 265
 • Satu Laukkanen
  Keski-Suomen alue, +358 201 255 277
 • Kalle Loimula
  Etelä-Suomen alue, +358 201 255 232
 • Jussi Tahvanainen
  Etelä-Suomen alue, +358 201 255 233
 • Laura Sivonen
  +358 201 255 278
 • Marjo Haukkovaara
  +358 201 255 231
 • Petri Rökman
  Itä- ja Pohjois-Suomen alue, +358 201 255 284

Tuotteet