Gemini VII

Tyypillisesti laadunvalvonnassa käytettävä yksinäyteporttinen ominaispinta-ala-analysaattori. Ohjelmistosta löytyvät kaikki tyypillisimmät matemaattiset mallit laskentaan mitatuista isotermeistä eli laitetta voidaan käyttää myös tutkimuksessa.

- saturaatiopaineen (P0) mittaus
- yksi näyteportti
- suhteellinen painealue P/P0 > 10-4
- BET ominaispinta-ala-alue > 0.01 m2/g (N2 analyysikaasulla)
- huokoskokoalue on 1.7- 500.0 nm
- kokonaishuokostilavuusalue > 4 x 10-6 cm3/g

Tuotekoodi Valmistaja Nimi
Gemini VII MICROMERITICS INSTRUMENT Gemini VII

Myyjät

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gwb.fi.

  • Ismo Lokinoja
    Pääkaupunkiseutu, +358 201 255 240
  • Henna Leskinen
    Länsi-Suomi, +358 201 255 236
  • Tomi Kemppinen
    Itä- ja Pohjois-Suomi, +358 201 255 237

Tuotteet