Mittausturvapaketti

Mittausturva on GWB:n luoma palvelukonsepti, jonka avulla asiakas saa laitteella oikean mittaustuloksen heti käyttöönotosta alkaen koko laitteen elinkaaren ajan. Mittausturva koostuu tarkoin etukäteen määritellyistä ja asiakkaan hyväksymistä laitteen asennuksesta ja käyttöönotosta, koulutuksesta ja Mittausturvasopimuksesta. Mittausturvatakuupaketti on kokonaisuus, joka sisältää tämän kaiken.

GWB Oy on oikeutettu tekemään myymilleen ei- automaattisille ja automaattisille vaaoille sekä dimensionmittauslaitteille tarvittaessa lainmukaisen ensivarmennuksen. GWB:n huoltotiimi on FINAS:in (Finnish Accreditation Service) akkreditoima kalibrointilaboratorio, K029. Suoritamme kenttäkalibrointeja kaikille vaakamerkeille.
Asennuspaketti varmistaa, että toimitettu laite on asennuksen yhteydessä spesifikaatioiden mukainen ja sen käyttöönotto tapahtuu nopeasti.
Mittausturvasopimus on mutkaton tapa asiakkaalle varmistaa, että asennuksen yhteydessä vaa'alle tehdyt suorituskykytestit tehdään vuosittain. Mittausturvasopimus sisältää vaa'an mallista riippuen 3-7 vuoden Mittausturvatakuun.

Tuotekoodi Valmistaja Nimi
Mittausturvapaketti GWB Mittausturvapaketti Mittausturvapaketti

Tuotteet