Kaksi sanaa - paljon sisältöä

Tuotannon prosessit ovat olleet jo kymmenien vuosien ajan suurennuslasin alla ja on pyritty löytämään keinoja tekemään asiat paremmin ja jouhevammin sekä välttämään hukkaa ja hävikkiä. Se on varsin ymmärrettävää, koska tuotanto tuottaa myytävät tuotteet. Laboratorion rooli on kuitenkin vähintään yhtä tärkeä, koska laboratorion analyysitulosten perusteella säädetään tuotantoprosessia sekä analysoidaan lopputuotteen ominaisuudet. Näin ollen voidaan sanoa, että laboratorio on osa tuotantoa.

Lean Lab tarkoittaa laboratoriotoimintojen arviointia, uusien toimintojen etsimistä ja niiden käyttöönottoa. Perusteet ja filosofia ovat laboratorion liinaamisessa aivan samat kuin tuotannossa. Tarkoitus on saavuttaa seuraavia hyötyjä:

- Yksinkertaistaa prosesseja
- Parantaa tehokkuutta
- Parantaa muuntautumiskykyä

Koko organisaation tulee sisäistää ajatus jatkuvasta parantamisesta ja koko organisaation tulee osallistua prosessiin. Tällä tavalla mahdollistetaan parannettujen toimintojen ylläpito.

Liinausprosessi suoritetaan 5S+1S toimintojen (Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain, Safety) avulla. Käytännössä on hyvä löytää arvovirta-analyysin (Value Stream mapping) avulla ei-arvoa tuottavat ja arvoa tuottavat työvaiheet. Ei-arvoa tuottavat työvaiheet tulee löytää sekä välttää tai vähentää tarpeettomia vaiheita. Arvoa tuottavia työvaiheiden määrää tulee nostaa ja parantaa.

Mikäli Lean Lab toimintaa tulisi määrittää yhdellä asialla, joka kohdistuu suoraan käytäntöön, olisi se hukan tai jätteen vähentäminen. Hukka tai jäte koetaan usein konkreettiseksi jätteeksi, esim. liuotin ja kertakäyttöastiat. Se voi kuitenkin olla myös itse työtä; asioiden kirjaaminen vaikka asiat voivat olla järjestelmässä, laskutoimitusten tekeminen ja tarkastaminen, inhimillisestä virheestä johtuvat uusinta-analyysit jne.

Analyysiprosessiin kuuluu olennaisesti laitteiden tarkastaminen, esim vaakojen tarkastaminen punnuksilla ja pH-mittarin viritys sekä em. toimintojen kirjaaminen. Nämä ovat hyviä esimerkkejä ei-arvoa tuottavista tehtävistä, mutta ne ovat kuitenkin välttämättömiä. Miten nämä kaksi perustoimintoa voitaisiin liinata? Vaaan tarkastuksessa suoritettavaa punnuksen siirtoa vaaalle ei voi poistaa, mutta tuloksen kirjaamisen ja vaatimuksen tarkastamisen voi. Asettamalla vaaka GWP-tilaan voidaan tätä ei-arvoa tuottavaa toimintoa järkeistää ottamalla teknologia käyttöön.

Toinen esimerkki on pH-elektrodin virittäminen (kalibrointi). Itse toimintoa, pH-puskuriliuosten mittaamista, ei voi poistaa, mutta tulosten kirjaaminen ja vaatimusten täyttymisen voi. Lisäksi lämpötilan merkitseminen pH-mittauksessa on olennaisen tärkeää. Liittämällä pH-mittari Mettler Toledo LabX-ohjelmaan, tallentuu olennaiset tiedot järjestelmään. Tässä tapauksessa pH-mittari on liitetty järjestelmään verkkokaapelilla ilman, että viereen tarvitaan PC:tä. Nämä kaksi esimerkkiä ovat perustoimintoja lähes jokaisessa laboratoriossa. Muita esimerkkejä on lukuisia.

Ottamalla käyttöön nykypäivän tekniikka ja mahdollisuudet jouhevaan toimintaan, voidaan laboratorion toimintaa (work flow) saada sujuvammaksi.

Mikäli sinua kiinnostaa parantaa työn kulkua konkreettisilla ja yksinkertaisilla toimilla, niin ota yhteyttä gwb@gwb.fi

Tuotekoodi Nimi
Lean Lab Kaksi sanaa - paljon sisältöä

Myyjät

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gwb.fi.

 • Jukka Lapinniemi
  Länsi-Suomen alue, +358 201 255 265
 • Satu Laukkanen
  Keski-Suomen alue, +358 201 255 277
 • Kalle Loimula
  Etelä-Suomen alue, +358 201 255 232
 • Laura Sivonen
  Etelä-Suomen alue, +358 201 255 278
 • Petri Rökman
  Itä- ja Pohjois-Suomen alue, +358 201 255 284

Tuotteet